Vještina slušanja

Slušanje je sposobnost da točno primimo i interpretiramo poruke u komunikacijskom procesu. Slušanje je ključ za učinkovitu komunikaciju, bez sposobnosti da učinkovito slušamo poruke se lako pogrešno shvate, komunikacija se razgrađuje i pošiljatelj poruke može lako postati frustriran ili razdražen. Ako postoji jedna komunikacija vještina koju treba imati za cilj svladati onda je to slušanje. Slušanje je tako važno da mnogi vrhunski poslodavci šalju svoje zaposlenike na obuku za vještinu slušanja. To i ne čudi kada se smatra da se sa dobrom sposobnosti slušanja može dovesti do: boljeg zadovoljstva kupaca, veću produktivnost uz manje pogrešaka, povećanu razmjena informacija koje pak Dalje …

Upravljanje ljutnjom

Upravljanje ljutnjom je izraz koji se koristi za opisivanje vještine kojom morate priznati da ste vi, ili netko drugi, postali ljuti i poduzeti odgovarajuće mjere za rješavanje situacije u pozitivnom smislu. Upravljanje ljutnjom ne znači potiskivanje ljutnje. Ljutnja je potpuno normalna ljudska emocija, a kada se tretira na odgovarajući način, čak se može smatrati zdravom emocijom. Svi smo ljuti, s vremena na vrijeme, ali taj osjećaj nas može dovesti do toga da možemo reći ili učiniti stvari za koje ćemo kasnije požaliti. Ljutnja može smanjiti naše inhibicije i čine nas da djelujemo neprimjereno. Upravljanje ljutnjom je tehnika prepoznavanja procesa koji Dalje …